Polystyrén fasádny EPS 70 F

Materiál: dosky z expandovaného polystyrénu s uzavretou bunkovou štruktúrou

Použitie: pre kontaktné zatepľovacie systémy stien budov.
Spotreba: 1,00 m2

Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení: 70 kPa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (λ): 0,038 W/mK
Číslo odolnosti difúzie vodnej pary (μ): 30-40
Označenie: EPS EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS125-CS(10)70-DS(N)2-DS(70)-TR150

Trieda reakcie na oheň: E

Rozmery dosky: 500 mm x 1000 mm

Výhody:

- nízka nasiakavosť
- úspora energie a nákladov na vykurovanie
- ochrana muriva proti mrazu
- priaznivý vplyv na životné prostredie

Sklotextilná mriežka Vertex

 
   
   

Materiál: sklotextilná armovacia mriežka s protialkalickou úpravou
Použitie: sklotextilné mriežky sú určené na vystužovanie a spevňovanie omietkových vrstiev minerálnych, plastových omietok a omietok na báze cementu. Pri aplikácii sa zatláčajú hladidlom do vrstvy čerstvej malty.

Spotreba materiálu: 1,1 m2/m2
Typy: R69, R85, R86, R96, R117, R131
Pevnosť v ťahu dĺžka/priečne:
VERTEX (R117) 145 g = 1900/1800 N/5 cm
VERTEX (R131) 160 g = 1900/1900 N/5 cm

Špecifikácia:  Sklotextilná mriežka Vertex R-117 a R131 zodpovedá požiadavkám ETAG 004 a EN 13499

Rohové lišty so sklotextilnou mriežkou :

Použitie:Lišty hliníkové a plastové slúžia na ochranu rohov na budovách.

 

Zakladacie lišty :

Použitie: Slúžia na založenie soklov.

 

Tanierové hmoždeny :

 

Použitie: kotvenie polystyrénu do muriva a betónu.

 

Okenný tesniaci profil :

Použitie: Tesniaci a dilatačný profil do okien.

 

Lepidlo:

Použitie: Lepiaci a armovací tmel.

Zateplovacie systémy

STYRCON®200

je nehorľavá tepelná izolácia s výbornou paropriepustnosťou, so širokým využitím v stavebníctve:

 

 

  • V tepelnoizolačnom systéme (ETICS) – STYREXON® ako izolant na paropriepustné zateplovanie stavieb bez požiarneho obmedzenia
  • Interiérové zateplenie s ohľadom na teplotechnické obmedzenia a odporúčania výrobcu
  • Na sanáciu negatívnych prejavov vlhkého muriva (alternatíva sanačnej omietky)
  • V podkroví na zateplenie šikmých striech prekrytie krokiev, s pohľadovou úpravou – omietkou (alternatíva sadrokartónu)
  • Na rýchle vymurovanie ľahkých priečok
  • Na zateplenie stropov a podláh

 

STYRCON 200

 

           
sú dosky lisované zo zmesi granulovaného penového polystyrénu a cementu, ktorého výroba je patentovo chránená. Polystyrénové granule sú obalené jemnou cementovou škrupinou, pričom priestory medzi nimi vytvárajú makropórovitú (nekapilárnu) štruktúru. Zmes je homogénna a vďaka cementovému skeletu získava kvalitatívne nové vlastnosti.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

styrcon_technicky_list.pdf (308,8 kB)

 Viac na : www.styrcon.sk