Sadrokartónové systémy

 

Prehľad sadrokartónového systému NORGIPS

Sadrokartónový systém NORGIPS predstavuje ucelený systém na zhotovovanie rôznych typov interiérových konštrukcií suchej výstavby. Základ systému tvorí sadrokartónová doska a oceľová nosná konštrukcia.

Dodávané sadrokartónové dosky

NORGIPS GKB 12,5mm typ A
Štandartná sadrokartónová doska GKB je určená pre miestnosti s relatívnou vlhkosťou pod 70%. Jej dlhá strana je sploštená a pokrytá papierom (hrana S), krátka strana je rezaná rovno. Táto doska je používaná hlavne na suché vnútorné konštrukcie napr. na obklad steny a stropu, na priečky, znížené stropy a obklad podkrovia.
 • Základný rozmer [šírka: 1200mm, dĺžka: 2000mm]
Sadrokartónová doska typ A
NORGIPS GKBI 12,5mm typ H2
Impregnovaná sadrokartónová doska GKB je určená pre miestnosti s relatívnou vlhkosťou nad 70% ale menej ako 85% na menej ako 12 hodín denne. Jej dlhá strana je sploštená a pokrytá papierom (hrana S), krátka strana je rezaná rovno. Sadrové jadro tejto dosky obsahuje voduodpudivé zložky (parafín alebo silikón) Doska je používaná hlavne na suché vnútorné konštrukcie napr. na obklad steny a stropu, na priečky, znížené stropy a obklad podkrovia.
 • Základný rozmer [šírka: 1200mm, dĺžka: 2000mm]
Sadrokartónová doska typ H2
NORGIPS GKF 12,5mm a 15,0mm, typ DF
Protipožiarna sadrokartónová doska GKF je určená pre miestnosti s relatívnou vlhkosťou pod 70%. Jej dlhá strana je sploštená a pokrytá papierom (hrana S), krátka strana je rezaná rovno. Táto doska má vláknami vystužené sádrové jadro. Protipožiarna doska je hlavne používaná hlavne na suché vnútorné konštrukcie pri ktorých je požadovaná protipožiarna odolnosť. Je možné ju použiť napr. na obklad steny a stropu, na priečky, znížené stropy a obklad podkrovia.
 • Základný rozmer [šírka: 1200mm, dĺžka: 2000mm]
Sadrokartónová doska typ DF

Tmelenie spojov - výhody systému NORGIPS S

 

Schéma tmelenia spojov medzi doskami

Sadrokartónová hrana Norgips S je hrubšia a silnejšia. Vďaka tomu je menej náchylná na mechanické poškodenie počas manipulácie s doskami.

Pri použití Norgips S je potrebné o 20% menej sadrokartónového tmelu na vyplnenie spojov medzi doskami.

Norgips S sadrokartónové dosky vyžadujú menej činností na dokončenie práce a tým znižujú čas potrebný na vyplnenie špár medzi doskami. Norgips S sadrokartónové dosky vyžadujú len nalepenie samolepiacej výstužnej pásky so skleným vláknom priamo do spojov medzi doskami a jej pretmelenie vhodným tmelom.

Sadrokartónové konštrukcie

Zo sadrokartónu je možné vytvárať rôzne konštrukcie v interiéroch podľa požadovaného dispozičného riešenia. Na tomto mieste prinášame prehľad najpoužívanejšich konštrukcií. V dokumentoch v sekcii Ďalšie informácie je schematicky znázornený typ konštrukcie spolu s orientačnou spotrebou materiálu na 1 m2 plochy.

Základné vlastnosti sadrokartónových konštrukcií
 • nízka hmotnosť
 • suchá výstavba bez technologických prestávok nutných pre vysychanie stavby
 • jednoduchá úprava povrchov
 • výborná rovinatosť povrchov
 • výborná nepriezvučnosť
 • nižšie náklady v porovnaní so štandartnou konštrukciou

Stručný prehľad konštrukčných riešení

 • Obloženie podkrovia na oceľovej konštrukcii
 • Ľahká deliaca priečka na oceľovej konštrukcii
 • Suchá omietka
 • Obloženie steny na oceľovej konštrukcii
 • Voľne stojaca predsadená stena na oceľovej konštrukcii
 • Zavesený strop na oceľovej konštrukcii

Obloženie podkrovia na oceľovej konštrukcii

Obloženie podkrovia

Najpoužívanejšia konštrukcia pri výstavbe podkrovia

Sadrokartón sa montuje na predpripravenú oceľovú konštrukciu zhotovenú z profilov CD a UD pripevnenú na krov. Špáry medzi doskami sú zatmelené tmelom a výstužnou páskou.

VÝHODY OBLOŽENIA PODKROVIA SADROKARTÓNOM
 • jednoduchá a rýchla realizácia
 • zabudovaná tepelná izolácia
 • vysoká požiarna odolnosť
 • ľahká konštrukcia
 • výborná rovinnosť výslednej steny

Ľahká deliaca priečka na oceľovej konštrukcii

Deliaca priečka

Jednoduché rozdelenie veľkých miestností

Sadrokartón sa montuje na predpripravenú oceľovú konštrukciu zhotovenú z profilov CW a UW z obidvoch strán. Špáry medzi doskami sú zatmelené tmelom a výstužnou páskou.

VÝHODY DELIACEJ PRIEČKY NA OCEĽOVEJ KONŠTRUKCII
 • jednoduché rozdelenie miestnosti
 • demontovateľná
 • zvuková izolácia
 • rýchla montáž
 • výborná rovinnosť výslednej steny
VLASTNOSTI
 • minimálna hrúbka priečky 75mm
 • zvukový odpor pri izolácii hr.50mm: 41dB

Suchá omietka

Suchá omietka

Najlacnejšia omietka je suchá omietka

Suchá omietka sa zhotovuje nalepením sadrokartónovej dosky na stenu špeciálnym lepidlom BONDING FIX a zatmelením špár tmelom a páskou.

VÝHODY POUŽITIA SUCHEJ OMIETKY
 • lacná, nižšie náklady oproti štandartnej omietke
 • rýchla montáž
 • výborná rovinnosť výslednej steny
VLASTNOSTI
 • maximálna výška obkladu: 3m
 • hmotnosť konštrukcie: 19kg/m2
 • minimálna hrúbka obkladu: 19mm

Obloženie steny na oceľovej konštrukcii

Obloženie steny

Jednoduché zateplenie steny zvnútra

Sadrokartón sa montuje na predpripravenú oceľovú konštrukciu zhotovenú z profilov CD a UD pripevnených k stene pomocou priamych závesov. Špáry medzi doskami sú zatmelené tmelom a výstužnou páskou.

VÝHODY OBLOŽENIA STENY NA OCEĽOVEJ KONŠTRUKCII
 • jednoduché zateplenie steny zvnútra
 • zvuková izolácie
 • rýchla montáž
 • výborná rovinnosť výslednej steny
VLASTNOSTI
 • hmotnosť konštrukcie: 14kg/m2
 • minimálna hrúbka obkladu: 45mm
 • zvukový odpor pri izolácii hr.40mm: 12dB
 • tepelný odpor pri izolácii hr.40mm: 1,0m2K/W

Voľne stojaca predsadená stena na oceľovej konštrukcii

Predsadená stena

Obklad steny s výbornou zvukovou izoláciou

Sadrokartón sa montuje na predpripravenú oceľovú konštrukciu zhotovenú z profilov CW a UW bez priameho kontaktu s obkladanou stenou. Špáry medzi doskami sú zatmelené tmelom a výstužnou páskou.

VÝHODY PREDSADENEJ STENY NA OCEĽOVEJ KONŠTRUKCII
 • jednoduché zateplenie steny zvnútra
 • zvuková izolácie
 • rýchla montáž
 • výborná rovinnosť výslednej steny
VLASTNOSTI
 • hmotnosť konštrukcie: 15kg/m2
 • minimálna hrúbka obkladu: 65mm
 • zvukový odpor pri izolácii hr.40mm: 12dB
 • tepelný odpor pri izolácii hr.50mm: 1,25m2K/W

Zavesený strop na oceľovej konštrukcii

Zavesený strop

Ideálne pre zníženie vysokých stropov

Sadrokartón sa montuje na predpripravenú oceľovú konštrukciu zhotovenú z profilov CD a UD a zavesenú na strop pomocou závesov. Špáry medzi doskami sú zatmelené tmelom a výstužnou páskou.

VÝHODY ZAVESENÉHO STROPU NA OCEĽOVEJ KONŠTRUKCII
 • jednoduché zateplenie stropu zvnútra
 • zníženie výšky stropu
 • zvuková izolácie
 • rýchla montáž
 • výborná rovinnosť výslednej plochy
VLASTNOSTI
 • hmotnosť konštrukcie: 18kg/m2
 • minimálna hrúbka obkladu: 120mmpodhlad.pdf (344,9 kB)
podkrovie.pdf (610,2 kB)
priecka.pdf (389,2 kB)
krycia stena.pdf (261,8 kB)