PREČO A AKÝ KOMÍN ZVOLIŤ

 

 Komín je dôležitou súčasťou každého domu. Moderný komín je však aj dôležité technické zariadenie, ktoré významne ovplyvňuje prevádzkovú bezpečnosť a účinnosť vykurovacej sústavy, ekonomiku vykurovania a štandard bývania.

Je dôležité pre odvod spalín zvoliť komínový systém, ktorý je spoľahlivý, bezpečný a hlavne poskytne užívateľovi bezproblémovú prevádzku pre rôzne druhy spotrebičov a palív na veľmi dlhú dobu!

Postaviť vlastný dom, to je jedno z kľúčových životných rozhodnutí.

Vyžaduje premyslenie všetkých detailov - jedná sa predsa o vytvorenie kvalitného prostredia pre zdravý a pohodlný život celej rodiny.

Je dobré si včas nájsť odpovede na otázky, ktoré súvisia so zaistením jednej zo základných životných potrieb, tepla:

  • Akú koncepciu vykurovania zvoliť?
  • Aké vykurovanie a aké palivo použiť teraz a aké v budúcnosti?
  • Na aké zmeny musí byť dom pripravený?
  • Akým zpôsobom je možné docieliť nezávislosť pri vykurovaní domu?

Schiedel je odborník v oblasti komínov a najväčší podnik na svete špecializovaný výhradne na odvod spalín. Na jeho skúsenosti a profesionalitu sa môžete vždy spoľahnúť.

Viac na tel.: 0907 253 208