PoroStyr

PoroStyr

 

Vlastnosti:

 

 • podstatne vyššia pevnosť a prídržnosť oproti štandardným maltám na pórobetón,
   
 • okrem murovania pórobetónových tvárnic sa dá použiť aj na ich armovanie sklomriežkou v interiéri, ale i v exteriéri,
   
 • pre vysokú zádrž vody je výnimočne vhodné na vysoko-savé podklady ako pórobetón, tiež drevocementové materiály ako: Krupinit, Heraklith, Durisol, Velox a pod.,
   
 • dlhý opravný čas (20 min.), kedy je možné už uloženú tvárnicu posunúť na nové miesto,
   
 • menšia objemová hmotnosť, s tým spojená menšia tepelná vodivosť, teda lepšie izolačné schopnosti,
   
  Technické parametre
   
  Vlastnosti čerstvej malty  
  Čas spracovateľnosti 390 minút
  Oprava času spracovateľnosti 25 minút
  Veľkosť zrna kameniva - zostatok na site 2 mm   0 %
  Vlastnosti zatvrdnutej malty  
  Pevnosť v tlaku 9,9 N/mm2
  Súdržnosť 176 mm
  Pevnosť v ťahu pri ohybe 2,8 N/mm2
  Objemová hmotnosť 1420 (±20) kg/m3
  Tepelná vodivosť 0,44 W/m.K (tabuľková hodnota)
  Odolnosť voči požiaru  trieda A 1
 • použiteľnosť tiež v horúcich letných mesiacoch až do teploty 30°C („nezahorí“),
   
 • výborná paropriepustnosť, ktorá korešponduje s vlastnosťami aké má pórobetón alebo drevocementové materiály.