Masterfix PRO

Masterfix PRO

 

Materiál: suchá malta na báze cementu, vápenného hydrátu a jemných vápencových drtí s modifikovanými prísadami
Použitie: zlepšuje spracovateľnosť a priľnavosť čerstvej malty k podkladu. Používa sa na lepenie tepelnoizolačných dosiek (EPS), k pripevňovaniu armovacej sklotextilnej mriežky. 
Spotreba materiálu:

pri nanášaní bodovo 5-8 kg/ m2

k stierkovaniu 4 kg/ m2

pri práci so sieťkou 5kg/m2
Pevnosť lepenia: k EPS 120 kPa
Čas spracovania: 20 minút
Špecifikácia: ETAG 004