Kleberstyr

Kleberstyr

 

Vlastnosti:


 

 • maximálna odolnosť voči vode, teplotným zmenám, či mrazuvzdornosť, aká je možná pre triedu lepidla C1, hraničná s kategóriou C2, ktorá je o kategóriu vyššie, 
   
 • svojou prídržnosťou prekračuje parametre svojej triedy lepidiel (C1) v tlaku aj v ťahu,
   
 •  výborná trvanlivosť, vďaka mrazuvzdornosti a odolnosti voči tepelným zmenám, 
   
 • znížený sklz, obkladačka nemá tendenciu sa posunúť, 
   
 • až 6 hodinová doba spracovania

 

CE EN 12004
07
Povrchové úpravy na vnútorné
a vonkajšie podlahy a steny
Styrcon s.r.o., Hlavná 71, 951 73 Jelenec, Slovenská republika
Pevnosť spojenia
- začiatočná prídržnosť ťahom
> 0,5 N/mm2
 Pôsobenie vodnej vlhkosti
- prídržnosť ťahom po ponorení do vody
> 0,5 N/mm2
Trvanlivosť
klimaticko/tepelné pôsobenie
- prídržnosť ťahom po uložení vo vyššej teplote
> 0,5 N/mm2
Cyklus zmrazovanie-rozmrazovanie
- prídržnosť ťahom po cykloch zmrazovania a rozmrazovania
> 0,5N/mm2
Doba zavädnutia
- prídržnosť ťahom najmenej po 30 min.
 > 0,5 N/mm2
Sklz < 0,5 mm


 

Technické parametre
Namerané
KLEBER-STYR
(N/mm2)
Požadované 
pre typ   C1
(N/mm2)
 Požadované
pre typ   C2
(N/mm2)
Prídržnosť  1,8 > 0,5 > 1,0
Odolnosť voči zvýšenej vlhkosti  1,0 > 0,5 > 1,0
Odolnosť voči zvýšenej teplote  1,0 > 0,5 > 1,0
Odolnosť voči mrazu  1,0 > 0,5 > 1,0