FlexkleberStyr

FlexkleberStyr

 

Vlastnosti:


 

  • vysoká flexibilita – pružnosť lepeného spoja medzi dlažbou a podkladom,
     
  • až 6 hodinová doba vädnutia, počas ktorej sa dá so zarobenou zmesou pracovať,
     
  • znížený sklz, obkladačka nemá tendenciu sa posunúť,  
     
  • výborné pevnostné parametre a trvanlivosť, vďaka mrazuvzdornosti a odolnosti voči tepelným zmenám.

 

CE EN 12004
07
Povrchové úpravy na vnútorné
a vonkajšie podlahy a steny
Styrcon s.r.o., Hlavná 71, 951 73 Jelenec, Slovenská republika
Pevnosť spojenia
- začiatočná prídržnosť ťahom
> 1,0 N/mm2
 Pôsobenie vodnej vlhkosti
- prídržnosť ťahom po ponorení do vody
> 1,0 N/mm2
Trvanlivosť
klimaticko/tepelné pôsobenie
- prídržnosť ťahom po uložení vo vyššej teplote
> 1,0 N/mm2
Cyklus zmrazovanie-rozmrazovanie
- prídržnosť ťahom po cykloch zmrazovania a rozmrazovania
> 1,0 N/mm2
Doba zavädnutia
- prídržnosť ťahom najmenej po 30 min.
 > 1,0 N/mm2
Sklz < 0,5 mm